15 jaar

31 augustus 2008 – 31 augustus 2023

[english text underneath]


Haarlem, 31 augustus 2023

Vandaag is een speciale dag, ik ben namelijk precies 15 jaar ambassadeur van Glenfiddich. Met veel passie vertegenwoordig ik dit fantastische merk op proeverijen, evenementen en trainingen. Hoogtepunt is natuurlijk de theatertour, een innovatieve manier van storytelling rondom het merk, mijn publiek genoot en ik ben ze daar nog steeds eeuwig dankbaar voor. Natuurlijk is er ook de Project XX, een whisky waar de twintig Glenfiddich ambassadeurs vaten voor kozen. Ik was er daar één van, hoe gaaf wil je het hebben?

Maar ik doe ook andere “whisky dingen”; zo mocht ik ooit meewerken aan ORDHA, een exclusieve whisky voor de Nederlandse markt. Ik vertegenwoordig ook the Balvenie en zoek ik altijd naar innovatieve manieren om mijn merken te promoten. Een pyjama tasting op Maltstock, silent tastings op verschillende whisky festivals, online proeverijen tijdens corona, interviews, introducties van nieuwe expressies, speedtastings inplaats van uitgebreide masterclasses en nog veel meer.

Het begon allemaal op 31 augustus 2008 ik was aanwezig bij de Mitra eXperience in Maastricht, de eerste keer dat ik in mijn functie als Glenfiddich ambassadeur, whisky mocht laten proeven aan het publiek. Met twee collega’s stonden we achter een tafeltje en vertelde het publiek over de whisky. Ik sta nog steeds op evenementen, vertel gepassioneerd over whisky. Bij ieder glas wat ik inschenk zit een verhaal en dat vertel ik ook. Er is veel aandacht besteed aan het produceren van deze godendrank, welke zich daardoor onderscheid van andere mooie spirits, educatie staat bij mij hoog in het vaandel. En de persoonlijke beleving, want; whisky is een reis waarvan je de bestemming niet kent!

Dank aan de mensen in de vallei die dat mooie product maken, wat mijn functie bestaansrecht geeft. Het team wat eromheen zit om deze kennis te delen en leuk te maken, eerst onder leiding van Ian en nu Struan, uiteraard ook het Maxxium team, beginnende met vriend en mentor Julien, fantastische managers als Mirte, Ries, Roxanne, Hilde en nu Britt…

Today is a special day, as I am celebrating exactly 15 years as an ambassador for Glenfiddich. With great passion, I represent this fantastic brand at tastings, events, and training sessions. The highlight, of course, is the theater tour, an innovative way of storytelling about the brand. My audience loved it, and I am eternally grateful to them. Of course, there’s also the Project XX, a whisky selected by the twenty Glenfiddich ambassadors. I was one of them, how amazing is that?

But I also engage in other “whisky things.” I had the privilege of contributing to ORDHA, an exclusive whisky for the Dutch market. I also represent The Balvenie and always seek innovative ways to promote my brands. A pyjama tasting at Maltstock, silent tastings at various whisky festivals, online tastings during the pandemic, interviews, introductions of new expressions, speed tastings instead of extensive masterclasses, and much more.

It all began on August 31, 2008, when I attended the Mitra eXperience in Maastricht. It was the first time, in my role as a Glenfiddich ambassador, that I got to introduce whisky to the public. With two colleagues, we stood behind a table and shared stories about the whisky. I still attend events, passionately talking about whisky. Each glass I pour comes with a story, and I make sure to tell it. The production of this divine drink has been meticulously crafted, setting it apart from other fine spirits. Education is a priority for me. And the personal experience, because whisky is a journey with an unknown destination!

Thank you to the people in the valley who make that beautiful product, which gives my role a reason for being. The team that surrounds it to share this knowledge and make it fun, first under the leadership of Ian and now Struan, obviously also the Maxxium team, starting with friend and mentor Julien, fantastic managers like Mirte, Ries, Roxanne, Hilde and now Britt…